Straatliefdegras

Straatliefdegras
Eragrostis pilosa
Grassenfamilie
---------------------------------------------------------------
Straatliefdegras hoort tot het geslacht liefdegras dat enige honderden soorten telt. De meeste komen voor in tropische streken.
Twee soorten hebben zich in de 20e eeuw in Nederland gevestigd, het straatliefdegras en het klein liefdegras.
Aanvankelijk kwam straatliefdegras hier en daar adventief voor maar in 1958 is het in Rotterdam in de buurt van de havens neergestreken om er voorgoed te blijven. Vanaf de jaren zeventig heeft het zich door de rest van Zuid-Holland verspreid.
Sindsdien heeft dit gras als het ware een veroveringstocht door Nederland gemaakt en het zal, zeker in de nazomer, straatgras als meest voorkomende grassoort van zijn voetstuk stoten.

Vooral vanaf 1980 ging de verspreiding heel snel wat wel toegeschreven wordt aan het toenemende autoverkeer. De zaadjes gaan gemakkelijk tussen de groeven van de banden zitten en komen zo overal terecht. Op alle straten in dorpen en steden treffen we inmiddels dit gras aan. Het staat op plaatsen waar nagenoeg niets wil groeien, tussen stenen, stoeptegels en op parkeerplaatsen, vaak in gezelschap van liggend vetmuur en varkensgras.

Prachtige verhalen doen de ronde over dit gras. In de rosse buurten zou het voor het eerst zijn aangetroffen, vandaar de naam ‘straatliefdegras’. Een leuke anekdote, maar een die niet op waarheid berust.

De bestaande naam voor deze groep grassen, ‘liefdegras’, gevoegd bij het feit dat dit gras hier bijna uitsluitend op straat voorkomt, leidde logischerwijs tot de naam ‘straatliefdegras’.
Het klein liefdegras is plaatselijk vrij algemeen; het meest in de zuidelijke helft van het land en dan vrijwel uitsluitend in stedelijke gebieden. Ook in Breda is het op enkele plaatsen gesignaleerd.

De etymologie van ‘Eragrostis’ is omstreden. We noemen alleen de interpretatie die tot ‘liefdegras’ heeft geleid. Het eerste deel ‘er’ komt van `eros`, ‘liefde’. `Agrostis’ is Grieks voor gras.
De toevoeging ‘pilosa’ betekent harig.

Bloem Onopvallende grasbloempjes; in een pluim en bevatten 6 tot 10 bloemen.
Hoogte 0,05 - 0,50 m.
Bloeitijd Juli - herfst.
Blad Bladrand glad, bladschede alleen bij de schedemond met lange haren of geheel kaal.
Stengel Rond
Vruchten Klein
Overig Vaak liggende stengels in een kring uitgespreid.
Standplaats Open, vochtige omgewerkte of betreden, vaak stenige grond, vooral tussen plaveisel. Bijna uitsluitend in de stad.
In Breda Parkeerplaatsen langs de singels, tussen plaveisel, bermen.
Vergelijk Klein liefdegras (Eragrostis minor). Bladrand fijn gezaagd, paarse kleur in bloempjes.
Nog niet in Breda.

 

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda