Het Project Stadsplanten Breda

Doelstelling
Het doel van ons project is belangstelling wekken voor de natuur in de directe omgeving, in het bijzonder voor de wilde planten. Omdat een steeds groter deel van de bevolking in een stad woont of in een stedelijke omgeving, vormen stadsplanten natuur die voor iedereen makkelijk te kennen valt.
Stadsplanten zijn ook hot.
Letterlijk, want ze houden van warmte. In de stad kan het 8° warmer zijn dan op het platteland en het blijft in de stad veel langer warm.
Maar zeker ook figuurlijk. In veel steden zijn al publicaties verschenen over de stadsplanten aldaar. Amsterdam heeft daarin al een zekere traditie, maar ook Rotterdam, Eindhoven, Leiden en Tilburg kennen oude en recente publicaties over hun stadsflora.
Vele andere steden zijn er mee bezig en zo ook een groep in Breda sinds april 2009.
Er zijn wel een aantal redenen aan te wijzen waarom stadsplanten zo in de belangstelling zijn geraakt.
Genoemd is al de groei van steden en de leegloop van het platteland. Het platteland wordt ook steeds soortarmer. Wanneer je daar nog veel verschillende planten wilt vinden, dan ben je steeds meer aangewezen op natuurgebieden.
De meeste nieuwe planten in Nederland verschijnen in de stad en zijn doorgaans stadsgebonden planten. Dat maakt de stad voor plantenliefhebbers een spannend jachtterrein naar nieuwe soorten.

Wat zijn stadsplanten nu eigenlijk? Stadsplanten zijn aangepast aan de stenige omgeving waarin ze groeien en vormen zelfs een apart floradistrict: het urbane district. Vaak zijn het planten uit warme, rotsachtige streken, maar er zitten ook heel gewone Nederlandse planten tussen met speciale eigenschappen die ze voor de stad geschikt maken. Een voorbeeld hiervan is zoutbestendig zijn. Dat is een voordeel in de stad omdat daar veel pekel wordt gestrooid.

Wie
Het project is een gezamenlijk initiatief van het IVN Mark & Donge en KNNV afdeling Breda.
De projectgroep bestaat uit zeven personen en nog eens een aantal anderen die regelmatig een bijdrage leveren. 

Uitvoering
Uiteraard inventariseren we de stad. Je moet natuurlijk weten welke soorten in Breda voorkomen en waar ze staan. In de loop van een paar jaar zijn op deze website ruim 160 beschrijvingen van stadsplanten in Breda geplaatst. We zijn van mening dat we over de gewone planten toch nog leuke en nieuwe wetenswaardigheden kunnen melden en dat nieuwe planten in Breda meer bekendheid verdienen. De inventarisatie tot nu toe heeft al leuke zaken opgeleverd!
Dat heeft geleid tot een boekje over de stadsplanten van Breda.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Breda.

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda