Prachtklokje

Prachtklokje
Campanula persicifolia
Klokjesfamilie
-------------------------------------------------------------

Het prachtklokje komt voor in Europa met uitzondering van de westelijke delen, en in aangrenzend West-Azië. In Nederland is het een zeldzame en bedreigde wilde plant. De plant is wettelijk beschermd. Alleen in Zuid-Limburg schijnt het nog van nature voor te komen. Het is een zoomplant van droge krijt- en leemgrond. Het staat in Zuid-Limburg op lichte, rotsachtige plekken in hellingbossen.

De meeste klokjessoorten hebben tamelijk lange, smalle bloemen, maar het prachtklokje heeft brede, komvormige bloemen. De planten bevatten melksap.

Het prachtklokje heette vroeger ‘perzikbladklokje’. Duidelijke naam, want de bladeren lijken veel op die van een perzik. In het Engels, Frans en Duits heet de plant nog steeds zo. De bloem is prachtig en daarom wordt dit klokje ook vaak in tuinen aangeplant. Via zaden en uitlopers komt de plant vervolgens op straat en in gangen en straatjes terecht. In tuincentra wordt ook een witte variant aangeboden: C.persicifolia ‘Alba”. Deze doet het ook heel goed buiten de tuin.

De bladeren van het prachtklokje kunnen aan de onderkant aangetast worden door roest, een schimmel die oranjekleurige sporenhoopjes ontwikkelt. Deze breiden zich vooral uit bij vochtig, broeierig weer.

De geslachtsnaam ‘Campanula’ betekent ‘klokje’ en de soortaanduiding ‘persicifolia’ staat voor ‘perzikblad’.

Bloem Klokvormig, hemelsblauw, soms wit. Kroon 25-40 mm lang, tot 1/3 of 1/4 van de lengte ingesneden. Bloemen op lange stelen in opstaande, ijle trossen.
Hoogte 0,3 – 0,9 m.
Bloeitijd Juni en juli.
Blad Vrijwel kaal. Onderste langwerpig- eirond en in de steel versmald. Bovenste langwerpig, niet gesteeld en fijn gezaagd.
Stengel Rechtopstaand, kaal, niet vertakt.
Vruchten Doosvrucht. Opent zich aan de top met gaatjes.
Overig Overblijvend. Vormt wortelstokken.
Standplaats Op matig vochtige, kalkrijke grond. Langs bosranden, struwelen en bermen.
In Breda Regelmatig in brandgangen, langs gevels en muurtjes.
Vergelijk Lijkt op akkerklokje (Campanula rapunculoides). Dit klokje heeft de bloemen in een naar één zijde gekeerde tros. Bij het prachtklokje in een naar alle zijden gekeerde tros.

 

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda