Hazenpootje

Hazenpootje
Trifolium arvense
Vlinderbloemenfamilie
---------------------------------------------------------------
Hazenpootje hoort tot het geslacht Trifolium waarvan de bladeren uit drie deelbladen bestaan. ‘Tri’ betekent drie en ‘folium ‘ is blad. De soortaanduiding ‘arvense’ betekent ‘akker’.
Het geslacht Trifolium komt wereldwijd voor en heeft een aantal belangrijke gewassen in zijn gelederen, zowel veevoedergewassen als groenbemesters. De bekendste Nederlandse klaver is wel de rode klaver(Trifolium pratense).

Hazenpootje is een kleine, sterk vertakte plant. Het kan niet bogen op belangrijke verdiensten voor mens en dier behalve misschien dat het een leuk plantje is om tegen te komen. Als enige Nederlandse klaversoort bloeit het pas na de langste dag.Vóór de bloei is de hele plant rood aangelopen, de drie deelblaadjes zijn dan omgekeerd hartvormig. Tijdens de bloei is de hele plant grijs-viltig terwijl de deelblaadjes lancetvormig zijn. De eerste hartvormige blaadjes zijn dan inmiddels afgestorven.

De naam hazenpootje heeft de plant gekregen omdat de cilindervormige bloeiwijze op het pootje van een jonge haas lijkt. Dat komt omdat de bloemkroon bijna geheel schuil gaat onder een dichte beharing.Die lange haren van de naaldvormige kelktanden fungeren als een soort vruchtpluis. Ze helpen de rijpe vruchten bij de verspreiding.

Voor zijn standplaats is hazenpootje aan zand gebonden en dan met name aan zure, kalkarme grond. Het vertoont zich bij voorkeur op opgespoten terreinen aan de rand van de stad en op braakliggende terreinen waar industrie heeft gestaan.In nieuwbouwwijken kan het zich handhaven op schrale plekken in b.v. wegbermen.
In de straten van de binnenstad vertoont het zich niet. Soms verschijnt het langs een randje van een plantsoen.

In droogboeketten is hazenpootje een gewilde verschijning.

Bloem Kroonbladen 4mm, korter dan de kelk, wit tot roze. De naaldvormige kelktanden zijn dichtbehaard. De bloemen staan in een cilinder aan een lange stengel.
Hoogte 0,05 – 0,30 m.
Bloeitijd Juni - september
Blad Drie lancetvormige deelblaadjes, die grijsviltig behaard zijn.
Stengel Rond, gevuld, rechtop of liggend en grijsviltig behaard.
Vruchten Peulen met elk één zaadje.
Overig Een - soms tweejarig.
Standplaats Open, zonnige plekken op kalkarme, zandige ondergrond.
In Breda Braakliggende grond zoals aan de Teteringsedijk, schrale stukjes gras.
Vergelijk Niet te verwarren met andere klaversoorten.

 

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda