Brede lathyrus

Brede lathyrus
Lathyrus latifolius
Vlinderbloemenfamilie
---------------------------------------------------------------
Brede lathyrus is een opvallende plant met zijn lengte van een meter of drie en zijn grote rode tot roze bloemen. Soms kom je witte planten met witte bloemen tegen.

De plant is afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied en hier als tuinplant ingevoerd.
Uiteraard heeft ook de brede lathyrus een uitbraakpoging ondernomen met als gevolg dat we hem nu tot de stadsplanten kunnen rekenen.
Vanaf de jaren tachtig wordt hij als ingeburgerd beschouwd. Toch treffen we hem in Breda nog steeds sporadisch aan, terwijl er genoeg braakliggende terreinen zijn. Wel zien hem hier en daar in heggen standhouden.

In tegenstelling tot de bekende pronkerwt, de eenjarige lathyrus (Lathyrus odorata), is de bloem van de brede lathyrus geurloos. Een eigenschap die hij wel deelt is dat, hoe meer bloemen je snijdt, hoe meer bloemen hij maakt.

De wetenschappelijke geslachtnaam Lathyrus komt van het Griekse woord ‘Lathyros’, een erwtensoort die veel door armen gegeten werd.
‘La’ betekent erg en ‘thuros’ prikkelend, onstuimig. In Zuid-Europa stonden lathyrussoorten bekend om hun geslachtsdriftopwekkende werking.
De soortaanduiding ‘latifolius’ betekent ‘met brede bladeren’.

Bloem Vijf tot vijftien bloemen aan een tros met lange steel. Helderrode kroonbladeren en 2-3 cm groot. Zie foto 2 en 3.
Hoogte 0,90 -1,80 m.
Bloeitijd Juni – september.
Blad Geveerd met één paar deelblaadjes van 4-12 cm lang en 1-4 cm breed.
Bladsteel met vleugels van 2-4 mm, spiesvormige steunblaadjes en eenvertakte rank. Zien foto 4 en foto 1.
Stengel Klimmende en kruipende stengels met brede vleugels. Zie foto 1.
Vruchten Bruine peul 5-11 cm.
Overig Overblijvende plant met een heel diepe penwortel.
Standplaats Zonnige ruigten op kalkhoudende grond.
In Breda Braakliggende grond aan de Vogelenzanglaan, in heggen.
Vergelijk Lijkt op boslathyrus (Lathyrus sylvestris) die in Zuid-Limburg voorkomt. De bloemen daarvan zijn kleiner en veel fletser van kleur.

 

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda