Botanische termen

<under construction>

Bladoksel De bovenste hoek tussen stengel en blad of bladsteel  
Bladrozet Zie wortelrozet  
Bladschede Verbreed, bladachtig onderdeel van de bladsteel of bladschijf dat de stengel deels of geheel omsluit.  
Bloembladen    
Buisbloem Buisvormige, meerstal meerzijdig symmetrische bloem met vijf tanden.

 

Botanische termen

Bladoksel

De bovenste hoek tussen stengel en blad of bladsteel.

Bladroze

Zie: wortelrozet.

Bladschede

Verbreed, bladachtig onderste deel van de bladsteel of bladschijf dat de stengel deels of geheel omsluit.

Bloembladen

Kroon- en kelkbladen, of ook de bladen van een bloemdek.

Bloembodem

Top van de bloemstengel waarop bloemdelen staan zoals kelkbladen, kroonbladen, stamper en meeldraden.

Bloembuis

Zie: kroonbuis.

Buisbloem

Buisvormige, meestal meerzijdig symmetrische bloem met vijf tanden.

Kroonbuis

Het vergroeide deel van de kroonbladen.

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda