Boek: 'Stadsplanten van Breda'

Meer over de inhoud van het boek: klik hier.

Een Plant bij Grand

Het speuren naar nieuwe stadsplanten levert met regelmaat grensgevallen op. Is deze plant verwilderd, staat hij in het openbaar gebied?
In de opgang naar het voormalige Grand Theater, nu boekhandel, staat aan het eind rechts een verweesde plant.
Dat blijkt Cardamine quinquefolia te zijn, van het zelfde geslacht als de pinksterbloem, maar naaste verwanten van deze soort worden vaak tandveldkers genoemd.

Het is een nieuwe plant als stadsplant voor Nederland, dus ook voor Breda.
Het is van oorsprong een plant uit het Oosten van Europa en de Kaukasus.

De soortaanduiding ‘quinquefolia’ betekent ‘vijfbladig’.
Er bestaat ook een soort Cardamine pentaphyllos.
Ook hier betekent de soortaanduiding ‘vijfbladig’ maar dan in het Grieks. Ach ja.
De geslachtsnaam ‘Cardamine’ komt van de plant kardemom, ook een kruisbloemige met geurige zaden.
Die naam is zeer oud, wellicht Skytisch.

Stadsplanten

Om te genieten van wilde planten hoef je de stad niet uit. Onder het winkelen of tijdens het wachten op de bus kun je een heleboel soorten planten ontdekken.
In de stad kun je zelfs een grotere verscheidenheid aan planten aantreffen dan op een fietstocht door bijvoorbeeld het Markdal.
In de stad zijn vaak unieke planten te vinden. Dat komt onder andere doordat het er altijd wat warmer is dan in het buitengebied. De aanwezigheid van veel steen, het strooien van zout, het intensieve verkeer zorgen voor bijzondere omstandigheden. Bovendien sjouwt de mens van alles de stad in en ontsnapt er nog al eens wat uit tuinen.

Wat zijn stadsplanten nu eigenlijk? Stadsplanten zijn aangepast aan de stenige omgeving waarin ze groeien en vormen zelfs een apart floradistrict: het urbane district. Vaak zijn het planten uit warme, rotsachtige streken, maar er zitten ook heel gewone Nederlandse planten tussen met speciale eigenschappen die ze voor de stad geschikt maken. Een voorbeeld hiervan is zoutbestendig zijn. Dat is een voordeel in de stad omdat daar veel pekel wordt gestrooid.

Doelstelling

In 2009 is er door IVN Mark & Donge en de KNNV-afdeling Breda een werkgroep Stadsplanten opgericht om de stadsplanten van Breda in kaart brengen.
Het doel van ons project is belangstelling wekken voor de natuur in de directe omgeving, in het bijzonder voor de wilde planten. We willen eigenlijk dat de burgers van Breda daadwerkelijk hun stad meer biodivers maken. Een groene stad is mooier, gezonder, afwisselender en leuker.
Daarnaast inventariseren we de planten in de stad Breda ook voor wetenschappelijke doelen en ten behoeve van het gemeentelijk groenbeleid.
Omdat een steeds groter deel van de bevolking in een stad woont of in een stedelijke omgeving, vormen stadsplanten natuur die voor iedereen makkelijk te kennen valt.
De meeste nieuwe planten in Nederland verschijnen in de stad en zijn doorgaans stadsgebonden planten. Dat maakt de stad voor plantenliefhebbers een spannend jachtterrein naar nieuwe soorten.

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda