Boek: 'Stadsplanten van Breda'

Meer over de inhoud van het boek: klik hier.

Kalf baart leeuw

Tot onze verrassing staat de grote leeuwenbek (Antirrhinum majus) die we op 1september vonden in de Dijkstraat nog niet op de lijst van stadsplanten in Breda.
Het is de leeuwenbek die fungeert als tuinplant in allerlei kleuren: wit, rood, paars, roze en geel en alle combinaties.

De plant komt van oorsprong uit het Middellandse-Zeegebied en houdt daar van een stenige omgeving.
De oorspronkelijke kleuren zijn rood-paars.
Het geelwitte exemplaar op de foto is dus een verwilderde cultuurvariëteit.
Verwildering komt wel meer voor in Nederland, maar de plant is vorstgevoelig en inburgering is daarom niet zo waarschijnlijk.

De soortaanduiding ‘majus’ betekent ‘groot’.
De wetenschappelijke geslachtsnaam ‘Antirrhinum’  betekent ‘op een kalfsneus lijkende bloem’.
En inderdaad, die kun je er in zien.

In het Nederlands, Engels, Duits en Frans heet de bloem respectievelijk: leeuwenbek, snapdragon, Löwenmaul, gueule-de-loup.
Die gelijkenis dringt zich pas op als de onderlip naar beneden wordt geklapt.
Dan lijkt de bloem op een
opengesperde dierenmuil en baart het kalf een leeuw.

Stadsplanten

Om te genieten van wilde planten hoef je de stad niet uit. Onder het winkelen of tijdens het wachten op de bus kun je een heleboel soorten planten ontdekken.
In de stad kun je zelfs een grotere verscheidenheid aan planten aantreffen dan op een fietstocht door bijvoorbeeld het Markdal.
In de stad zijn vaak unieke planten te vinden. Dat komt onder andere doordat het er altijd wat warmer is dan in het buitengebied. De aanwezigheid van veel steen, het strooien van zout, het intensieve verkeer zorgen voor bijzondere omstandigheden. Bovendien sjouwt de mens van alles de stad in en ontsnapt er nog al eens wat uit tuinen.

Wat zijn stadsplanten nu eigenlijk? Stadsplanten zijn aangepast aan de stenige omgeving waarin ze groeien en vormen zelfs een apart floradistrict: het urbane district. Vaak zijn het planten uit warme, rotsachtige streken, maar er zitten ook heel gewone Nederlandse planten tussen met speciale eigenschappen die ze voor de stad geschikt maken. Een voorbeeld hiervan is zoutbestendig zijn. Dat is een voordeel in de stad omdat daar veel pekel wordt gestrooid.

Doelstelling

In 2009 is er door IVN Mark & Donge en de KNNV-afdeling Breda een werkgroep Stadsplanten opgericht om de stadsplanten van Breda in kaart brengen.
Het doel van ons project is belangstelling wekken voor de natuur in de directe omgeving, in het bijzonder voor de wilde planten. We willen eigenlijk dat de burgers van Breda daadwerkelijk hun stad meer biodivers maken. Een groene stad is mooier, gezonder, afwisselender en leuker.
Daarnaast inventariseren we de planten in de stad Breda ook voor wetenschappelijke doelen en ten behoeve van het gemeentelijk groenbeleid.
Omdat een steeds groter deel van de bevolking in een stad woont of in een stedelijke omgeving, vormen stadsplanten natuur die voor iedereen makkelijk te kennen valt.
De meeste nieuwe planten in Nederland verschijnen in de stad en zijn doorgaans stadsgebonden planten. Dat maakt de stad voor plantenliefhebbers een spannend jachtterrein naar nieuwe soorten.

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda