Inleiding_vervolg

Van alle planten die in Nederland voorkomen (1500 soorten) komen er tweederde ook in de stad voor. De stadsflora is bijzonder, veelzijdig en rijk aan soorten.
Het gaat om
- de ‘stenen stad’: oude muren, straten en trottoir
- de ‘ruige’ stad: braakliggende terreinen, industrieterreinen en spoorwegterreinen
- de ‘groene’ stad: oude stadsparken, historische plaatsen, perken en plantsoenen.
Dit zijn de planten van het ‘urbane district’. De gebieden met stenige bodems, met bijzonder milieueigenschappen en in het afwijkende warme stadsklimaat. We willen de wilde planten van de (binnenstad van) Breda i n kaart brengen, met name de 100-150 meest opvallende soorten en dat publiceren.
We: dat is een werkgroep van twee natuurverenigingen in Breda: het IVN Mark&Donge en de KNNV-Breda. Op deze website worden de beschrijvingen van de stadsplanten gepubliceerd en wordt de stand van zaken van het onderzoek weergegeven.  U kunt ook uw waarnemingen doorgeven en vragen en opmerkingen doorgeven. (Zie verder bij: 'Het Project')

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda